Zasady korzystania z sauny

1. Przed wejściem do sauny oraz rozpoczęciem korzystania z niej, należy zapoznać się z niniejszym regulaminem i bezwzględnie stosować się do niego w czasie pobytu.

2. Osoby przebywające w saunie i naruszające porządek publiczny, dobre obyczaje, używające wulgaryzmów, a także osoby stwarzające zagrożenie dla innych użytkowników, nie stosujące się do przepisów niniejszego regulaminu, do zaleceń pracowników ośrodka, mogą zostać usunięte z sauny.

3. Osoby korzystające z sauny są zobowiązane do umieszczania i przechowywania odzieży, toreb i innych przedmiotów wniesionych na teren obiektu w wyznaczonych szafkach w szatniach i zamykania tych szafek, za rzeczy pozostawione lub zagubione ośrodek nie ponosi odpowiedzialności.

4. Przed wejściem do sauny zaleca się dokładne umycie całego ciała pod prysznicem a następnie wytarcie się do sucha ręcznikiem.

5. Niewskazane jest korzystanie z sauny zaraz po jedzeniu. Minimum to jedna godzina od spożycia posiłku.

6. W saunie obowiązuje całkowity zakaz spożywania alkoholu.

7. Wszelkich ustawień w panelu sterowania sauną dokonuje pracownik Ośrodka.

8. Pod żadnym pozorem nie należy dotykać kamieni ani też manipulować przy piecu.

9. Z sauny należy korzystać w pozycji leżącej lub siedząc.

10. Z sauny należy korzystać nago lub w kostiumie bawełnianym ewentualnie ręczniku.

11. Niewskazane jest korzystanie z sauny przy następujących schorzeniach :

– ostre i przewlekłe choroby zakaźne,

– ostre choroby gorączkowe, w tym również początkowy okres choroby przeziębieniowej,

– skłonność do krwawień,

– schorzenia przewlekłe, takie jak – gruźlica, choroba nowotworowa, choroby nerek, wątroby oraz niedokrwistość,

– padaczka i stany psychotyczne,

– choroby układu krążenia w tym choroba wieńcowa, stany po przebytym zawale, stany po wylewach, schorzenia naczyń krwionośnych, oraz wszelkie zapalenia żył,

– jaskra.

12. Niewskazane jest korzystanie z sauny kobietom w ciąży.

13. Zabrania się korzystania z sauny osobom niepełnoletnim.

14. Niedozwolone jest korzystanie z sauny w kolczykach, biżuterii, łańcuszkach i zegarkach.

15. W saunie nie należy przebywać w okularach i szkłach kontaktowych.

16. Zaleca się zachowanie cyklu polegającego na nagrzewaniu i schładzaniu ciała. Przy czym należy pamiętać, że gwałtowne schłodzenie może mieć niekorzystne następstwa dla organizmu.

17. Dla własnego bezpieczeństwa nie jest wskazane korzystanie z sauny samotnie.

18. Korzystanie z sauny odbywa się na własne ryzyko użytkownika.

19. Ośrodek nie odpowiada za wypadki spowodowane nieprzestrzeganiem niniejszego regulaminu i wskazań obsługi.

20. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za nie zapoznanie się przez użytkownika z niniejszym regulaminem.

21. Wejście do sauny jest równoznaczne z akceptacją warunków regulaminu obiektu Ośrodka Sportowo – Rekreacyjnego im. Tadeusza Gwiżdża w Słupsku.

Udostępnij