Regulamin ścianki wspinaczkowej

Regulamin korzystania ze ścianki wspinaczkowej

Ośrodka Sportowo-Rekreacyjnego im. Tadeusza Gwiżdża w Słupsku

ul. Niedziałkowskiego 2, 76-200 Słupsk

Postanowienia ogólne:

 1. Prawo do wydawania sprzętu do ścianki mają wyłącznie osoby upoważnione przez Kierownika Ośrodka Sportowo-Rekreacyjnego im. Tadeusza Gwiżdża w Słupsku.

 2. Osoba upoważniona przez Kierownika Ośrodka Sportowo-Rekreacyjnego im. Tadeusza Gwiżdża w Słupsku jest odpowiedzialna za porządek na sali. Ma ona również prawo usunięcia ze ścianki osób rażąco naruszających niniejszy regulamin.

 3. Niezrzeszeni uczestnicy kursów wspinaczkowych mogą przebywać na ściance wyłącznie pod opieką instruktora.

 4. Osoby które nie ukończyły przynajmniej kursu wspinaczki na sztucznej ściance, mają zakaz asekurowania.

 5. Osoby, które posiadają uprawnienia instruktora lub ukończyły przynajmniej kurs wspinaczki na sztucznej ściance mogą asekurować osoby korzystające ze ścianki pod warunkiem okazania osobie upoważnionej przez Kierownika Ośrodka Sportowo-Rekreacyjnego im. Tadeusza Gwiżdża w Słupsku dokumentów potwierdzających zdobyte kwalifikacje oraz podpisania oświadczenia stanowiącego załącznik nr 1 do regulaminu.

 6. Zmian chwytów na drogach mogą dokonywać wyłącznie osoby upoważnione przez Kierownika Ośrodka Sportowo-Rekreacyjnego im. Tadeusza Gwiżdża w Słupsku.

 7. Wszystkie osoby korzystające ze ścianki są zobowiązane do zapoznania się z regulaminem.

Postanowienia szczegółowe:

 1. Każda wspinająca się lub asekurująca osoba musi używać uprzęży wspinaczkowej.

 2. Linę powinno się przywiązywać do uprzęży jednym z następujących węzłów:

  1. ósemką

  2. skrajnym tatrzańskim z zabezpieczeniem

 3. Podczas wspinania z dolną asekuracją osoba asekurująca musi używać przyrządu asekuracyjnego (zabroniona jest asekuracja przez ciało). Niedopuszczalne jest w tym przypadku stosowanie szybkiej ósemki.

 4. Przed rozpoczęciem wspinania asekurujący i asekurowany mają obowiązek wzajemnego skontrolowania prawidłowości przywiązania się do liny i wpięcia przyrządu.

Załącznik nr 1 do regulaminu

Udostępnij