Pomoc psychologiczno – pedagogiczna

BEZPŁATNE WARSZTATY I KONSULTACJE PSYCHOLOGICZNE ORAZ PEDAGOGICZNE

Oferujemy:

WARSZTATY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

 • Zajęcia psychoedukacyjne z zakresu profilaktyki uzależnień.
 • Narkotyki – prawda i mity…
 • Jak się uchronić przed alkoholem,  narkotykami i nikotyną?
 • Warsztaty rozwoju osobistego (wzmacnianie poczucia własnej wartości, asertywność i niezależne myślenie, skuteczna komunikacja, sposoby radzenia sobie ze stresem i konstruktywnego rozwiązywania konfliktów).
 • Indywidualne konsultacje psychologiczne.

ZAJĘCIA EDUKACYJNO – WARSZTATOWE DLA RODZICÓW

 • Narkotyki – zagrożenie naszych czasów. Zajęcia mówiące o podstawowych objawach i pierwszych sygnałach zażywania narkotyków przez dzieci.
 • Zajęcia zwiększające umiejętności porozumiewania się w rodzinie, radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych i wychowawczo trudnych.
 • Indywidualne konsultacje psychologiczne.

ZAJĘCIA DLA NAUCZYCIELI I PRACOWNIKÓW SZKÓŁ

 • Zajęcia warsztatowo-wykładowe pt. „Jak rozpoznać, że dziecko bierze narkotyki?”
 • Zajęcia wykładowe pt. „Co robić, gdy dziecko bierze narkotyki – podstawowe interwencje pedagogiczne”.
 • Poradnictwo rodzinne oraz indywidualne dla opiekunów, nauczycieli oraz innych osób zawodowo lub społecznie zajmujących się dziećmi i młodzieżą.

Poza tym bezpłatne korepetycje, zajęcia w świetlicy środowiskowej, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, artterapię i muzykoterapię oraz wiele, wiele innych aktywności…

Dysponujemy salą świetlicową oraz pokojem rozmów indywidualnych.

Zapraszamy klasy, szkoły i osoby indywidualne.

Do Państwa dyspozycji są pedagog oraz psycholog – specjalista terapii uzależnień.

W celu umówienia się prosimy o kontakt:

tel. 59 843 01 11

psycholog@osr.slupsk.pl

pedagog@osr.slupsk.pl

[Gallery not found]
Udostępnij